KONSTNÄRER

ArtMobile är en konstnärsgrupp som driver ett mobilt galleri för samtida konst i Västerås. ArtMobile vill lyfta fram olika former av konstnärliga uttryck med öppenhet mot andra konstformer.
ArtMobile is a group of artists that run a mobile gallery in Västerås.

Medlemmar: 

Tapani Björkbacka >>
Sophie Elméen
Anna Granberg >>
Lotta Mattsson Gudmundsson
Sari Jacobson
Veronica Lehtonen
Emma Mohlin
Susanne Torstensson >>


PÅGÅENDE PROJEKT 

ArtFair

Varje år anordnar ArtMobile en ArtFair i Västerås till vilken konstnärer med Västerås anknytning bjuds in att ställa ut ett verk. Till varje år bestäms ett tema för utställningen, tidigare teman har varit: 2019 VictorianArtFairytales, 2018 ArtFairKarneval, 2017 ExitArtFair, 2016 DaDaArtFair.

I samband med utställningen ordnar ArtMobile en hängningsfest för deltagande konstnärer där alla deltagare gemensamt skapar den bästa utställningen som sedan allmänheten är välkomna att besöka. Alla typer av konstverk är välkommna så som måleri, textil, tryck, foto, installationer, video- och ljudverk.

(Verklighetens) folkdräkt -Folkdräktsprojektet
Behövs folkdräkten idag och hur ska den i så fall se ut?
I utställning ”(Verklighetens) Folkdräkt” har ArtMobile reflekterat över begreppet folkdräkt. Projektet startades som ett samarbete mellan Artmobile och Galleri Gocart. För mer information om projektet se (Verklighetens) Folkdräkt.

Olika aktiviteter fortsätter runt projektet som ställdes ut sommaren 2015 på Galleri K Västerås, vinterns 2015-2017 på Köpings Museum, september 2018 Fagersta Bibliotek, oktober 2018 Jönköpings läns Museum och sommaren 2019 som en del av utställningen Try Swedish! Utvandrarnas hus, Kulturparken Småland, Växjö.

Projekt; ArtMobile&Sci; Cabinet of Curiosity
ArtMobiles medverkade med ‘cabinet of curiosities’ på Art Fair Suomi 15, Kaapelitehdas, Helsinki. Utställare:Tapani Björkbacka, Sophie Elmen, Anna Granberg, Lotta Mattson Gudmundsson, Sari Jacobsson, Veronica Lehtonen, Emma Mohlin, Robert Pörscke, Susanne Torstensson. I en ev tänkt uppföljare av utställningen kommer 2017-2018 Inbjudna: SCI Liverpool (england); Wendy Williams,Elena Thomas, Michael Borkowsky, Jo Brown, Catherine Harrison. Västerås; Eva Fredman och Helena Burman
Deltagande medlemmar från ArtMobile: Tapani Björkbacka, Sophie Elmen, Anna Granberg, Lotta Mattson Gudmundsson, Sari Jacobsson, Veronica Lehtonen, Emma Mohlin, Robert Pörscke, Susanne Torstensson.